Heeremastraat 2 · 8701 JG Bolsward · T. 0613366170

Werkwijze

U kunt via het telefonisch spreekuur een afspraak maken voor een intakegesprek. Voor dit intakegesprek heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig voor de Basis GGZ en een legitimatiebewijs. Het intakegesprek heeft enerzijds tot doel om te kijken of het klikt tussen u en mij, anderzijds voor mij om een globale inschatting te maken van uw klachten en te kijken of de verwijzing door de huisarts naar de Basis GGZ terecht is. Ook wordt uw achtergrond wat meer in kaart gebracht in samenhang met uw klachten en worden een aantal klachtenlijsten afgenomen. Aan de hand daarvan wordt samen met u een behandelplan opgesteld waarin we kijken wat u wilt bereiken met de therapie en hoe dat het best en op een voor u passende wijze kan gebeuren. Er wordt regelmatig samen met u geëvalueerd; indien nodig wordt de behandeling aangepast. De gespreksduur bedraagt 45 minuten. Een verwijsbrief van de huisarts is vanaf 2014 voorwaarde voor de vergoeding. Deze dient vóór het intakegesprek in mijn bezit te zijn.   

Eenmaal in behandeling kunt u tussentijds een beroep op me doen indien nodig. Daarvoor is het telefonisch spreekuur bedoeld. 's Avonds en in de weekenden kunt u in het geval van psychische nood contact opnemen met de huisartsenpost. Het telefoonnummer is 0900 112 7112. Dit nummer is 7 dagen per week, 24 uren per dag bereikbaar.