Heeremastraat 2 · 8701 JG Bolsward · T. 0613366170

Aanmelding

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u terecht tijdens één van de telefonische spreekuren. Er is iedere werkdag tussen 18.30 en 19.00 uur een telefonisch spreekuur. Op maandag en vrijdag is er een extra telefonisch spreekuur tussen 12.30 en 13.30 uur. Buiten de spreekuren om wordt een antwoordapparaat ingeschakeld. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht gebruik te maken van deze telefonische spreekuren. In geval van spoed/crisis kunt u bellen met de huisarts of huisartsenpost op telefoonnummer 0900 112 7 112. De wachttijd voor intake voor cliënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis Achmea, waaronder de Friesland en FBTO, bedraagt momenteel 6 tot 8 weken. De behandeling kan daarna binnen 2-3 weken starten. Er is op dit moment een algehele aanmeldstop voor cliënten van andere zorgverzekeraars. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling mocht u eerder willen starten met een behandeling. Zij gaan dan voor u op zoek naar een collega die geen of een kortere wachtlijst heeft.

NB. vanaf juni is een face-to-face gesprek op locatie weer mogelijk, op voorwaarde dat u geen klachten heeft. Mocht u wel klachten hebben dan dient u dit tenminste 24 uren van te voren te melden. Desgewenst  kan in dat geval een telefonische afspraak plaats vinden. U wordt geacht stipt op tijd te zijn, u kunt namelijk geen gebruik maken van de wachtkamer. U wordt via een aparte (buiten)entree naar binnen geleid en wordt bij binnenkomst geacht uw handen te desinfecteren met de daarvoor bestemde en beschikbare handgel. Na uw bezoek wordt het meubilair gedesinfecteerd. Voor cliënten die liever nog niet op locatie komen kan nog steeds gebruik worden gemaakt van (beeld)bellen. En uiteraard geldt de anderhalve meter regel op locatie. Binnen is het mogelijk om op ruime afstand van elkaar te zitten en wordt er gebruik gemaakt van een kuchscherm, vandaar dat daar een mondkapje niet nodig is.

Ook de tijden van de telefonische spreekuren kunnen in verband met corona iets afwijken. Mocht ik niet bereikbaar zijn tijdens een telefonisch spreekuur dan kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken en bel ik u bij voorkeur nog dezelfde dag terug.