Heeremastraat 2 · 8701 JG Bolsward · T. 0613366170

Therapie

Ik ben gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie in het geval van angst- en stemmingsklachten het meest effectief is. Voor persoonlijkheidsproblemen die lang bestaan en een grote impact hebben op werk en privé is aangetoond dat schematherapie een zeer effectieve therapie is. Daarnaast maak ik gebruik van technieken uit andere therapierichtingen, zoals mindfullness en de pessotherapie. Ook heb ik me gespecialiseerd in het behandelen van trauma's. Cliënten kunnen kiezen tussen een behandeling met imaginaire exposure of EMDR.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een samensmelting van cognitieve therapie en gedragstherapie. In de cognitieve therapie wordt veel belang gehecht aan de invloed die het denken uitoefent op het voelen. Een negatieve denkwijze leidt tot negatieve gevoelens als somberheid, irritatie of angst. In de cognitieve therapie wordt de cliënt middels huiswerkopdrachten uitgenodigd te onderzoeken of die negatieve gedachten terecht zijn en of er misschien andere, positievere standpunten zouden kunnen zijn die leiden tot positievere gevoelens. Op deze manier krijgt hij/zij dus meer vat op de eigen gedachten en daarmee op de eigen gevoelens. In de gedragstherapie is altijd veel waarde gehecht aan het gedrag. Zo leidt bijvoorbeeld vermijdingsgedrag in situaties die als beangstigend of bedreigend worden ervaren tot een toename van angst. In de gedragstherapie worden de problematische gedragingen van een cliënt in kaart gebracht. Daarna wordt hij/zij uitgenodigd om andere, beter passende gedragspatronen te ontwikkelen. In de cognitieve gedragstherapie worden beide methoden met elkaar gecombineerd en ligt de nadruk op de samenwerking tussen cliënt en therapeut. Voor meer informatie, klik hier.

Schematherapie

De schematherapie van Young gaat ervan uit dat ieder mens in zijn/haar jeugd schema’s vormt over zichzelf, de ander en de wereld. Een schema is een geheel van herinneringen, gedachten en gevoelens die tot uiting komt in gedrag. Als aan de basisbehoeften van een kind wordt voldaan zullen zich gezonde schema’s ontwikkelen die hem/haar in staat stellen een positief beeld over zichzelf, de ander en de wereld te vormen. Indien aan deze behoeften niet wordt voldaan door tekorten in de opvoeding, al dan niet in combinatie met traumatische gebeurtenissen zoals het verlies van een ouder of seksueel misbruik, dan vormen zich ongezonde, negatieve schema’s. Een kind groeit dan bijvoorbeeld op tot iemand met een sterk minderwaardigheidsgevoel die de wereld als een onveilige plek ervaart. Dit kan op alle levensgebieden leiden tot problemen, die zich vaak herhalen. Het gaat om diverse, al lange tijd bestaande emotionele problemen. Centrale levensthema’s worden samen met de cliënt opgespoord en schema’s worden gekoppeld aan (zich herhalende) problemen. Vervolgens wordt gewerkt aan het aanpakken c.q. veranderen van schema’s. In de Basis GGZ kan geen volledige schematherapie worden gegeven, wel is er ruimte voor een wat cognitief gerichte schematherapie. Voor meer informatie, klik hier.