Heeremastraat 2 · 8701 JG Bolsward · T. 0613366170

Tarieven

De kosten voor de behandeling worden (deels) vergoed, afhankelijk van uw polis, maar vallen wel onder het jaarlijks terugkerend eigen risico. Voor advies over uw polis en/of eigen risico verwijs ik u naar uw eigen zorgverzekeraar.

Ik heb een contract afgesloten met Zorgverzekeraar de Friesland. Dit betekent dat ik de kosten voor uw behandeling rechtstreeks declareer bij de Friesland als de behandeling afgerond is.

Voor de wettelijk vastgestelde tarieven binnen de Basis GGZ klik hier.

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gb-ggz.

NZA maximum tarieven GB-GGZ 2019:
Code Prestatie Maximumtarief
180001 Kort € 507,62
180002 Middel € 864,92
180003 Intensief € 1.356,24
180004 Chronisch € 1.251,70

Mocht u verzekerd zijn bij een andere maatschappij dan is het goed vooraf te informeren naar de vergoeding. Dit verschilt namelijk per maatschappij en polis. In dat geval vraag ik u ook de sessies zelf voor te schieten. Achteraf kunt u dan zelf de factuur declareren bij uw zorgverzekeraar.

Tarief Overig (zorg)product

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2019: 105,25

Het tarief in mijn praktijk is 100 % van dit maximum tarief.

Tarief zelfbetalers.

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gb-ggz. Voor de tarieven in de gb-ggz zie hierboven.

Voorwaarden en tarief no-show

Het tarief voor no-show is: € 50,-- per gemiste afspraak.
Voor mijn betalingsvoorwaarden, klik hier.