Heeremastraat 2 · 8701 JG Bolsward · T. 0613366170

Welkom bij drs. Willie Vis

Psychische klachten komen regelmatig voor, zij openbaren zich vaak in moeilijke periodes in uw leven. Te denken valt aan depressieve klachten, angstklachten, burn-out klachten en rouw. Deze klachten kunnen u zowel privé als op het werk hinderen. Soms lukt het niet meer deze problemen zelf op te lossen. In dat geval is het goed een afspraak te maken met een psycholoog. Deze stelt een (voorlopige) diagnose en bespreekt met u wat daaraan gedaan zou kunnen worden. Het doel van een behandeling is een zo spoedig mogelijk herstel waarin uw zelfredzaamheid gestimuleerd wordt.

U kunt bij mij terecht met een groot scala aan klachten en problemen. Alleen in geval van ernstige psychiatrische en/of relationele problemen wordt doorverwezen naar een collega instantie. Dit geldt ook voor verslavingsproblemen.