Heeremastraat 2 · 8701 JG Bolsward · T. 0613366170

Tarieven

De kosten voor de behandeling worden (deels) vergoed, afhankelijk van uw polis, maar vallen wel onder het jaarlijks terugkerend eigen risico. Voor advies over uw polis en/of eigen risico verwijs ik u naar uw eigen zorgverzekeraar.

Ik heb een contract afgesloten met Zilveren Kruis Achmea. Hieronder vallen Zilveren Kruis, Prolife, Interpolis, F.B.T.O. en de Friesland. Dit betekent dat ik de kosten voor uw behandeling rechtstreeks en maandelijks declareer bij Zilveren Kruis Achmea.

Vanaf 2022 is het Zorgprestatiemodel, kortweg ZPM, de nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota's. Het betreft één bekostiging voor de basis ggz, de specialistische ggz, de langdurige- en forensische zorg. Het ZPM is gebaseerd op prestaties die worden afgeleid van setting, beroep, soort en duur van het consult. Voor meer informatie over het zorgprestatiemodel verwijs ik u graag naar www.zorgprestatiemodel.nl.

Voor de wettelijk vastgestelde tarieven per 1 januari 2022 klik hier.

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gb-ggz.

Mocht u verzekerd zijn bij een andere maatschappij dan is het goed vooraf te informeren naar de vergoeding. Dit verschilt namelijk per maatschappij en polis. In dat geval vraag ik u ook de sessies zelf voor te schieten. Achteraf kunt u dan zelf de factuur declareren bij uw zorgverzekeraar.

Tarief zelfbetalers.

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gb-ggz. 

Voorwaarden en tarief no-show

Het tarief voor no-show is: € 50,-- per gemiste afspraak.
Voor mijn betalingsvoorwaarden, klik hier.